Obuzdati svoje misli, razumeti svoje reči

Obuzdati svoje misli, razumeti svoje reči

Kažemo da u Aikidou ne postoje kontrapozicije, da nema sukoba, i da nema takmičenja. I da se uvek valja odmeravati isključivo sa samim sobom…

BambooAli isto tako često čujemo da  je neko “baš talentovan”, i da je neko “dobar” ili čak “baš dobar”, blago njemu… I, da, priznajmo, naravno da se sve vreme merimo sa drugima.

Ipak, moramo shvatiti da to što je neko bolji od nas ne znači automatski da smo mi loši. Čovek koji se stalno upoređuje sa drugima osuđen je na stalnu gorčinu jer će se uvek pojaviti neko bolji, uspešniji, bogatiji, pametniji, lepši. Za početak, predlažem da ispravimo uobičajenu jezičku praksu da čim primetimo da je neko istaknut u nečemu pozitivnom, odbijemo da govorimo da je on ili ona “na zavidnom nivou”. Jer, zavist je uvek negativna i neprijateljska, a kada je neko dobar, na njega se treba ugledati, i od njega treba uzorno učiti.

Tragična je greška mešati i poistovećivati poštovanje i zavist. Ovde nam jezik odaje svojeStones and moss unutrašnje pojmovne tajne. Prestajući da govorimo o “zavidnom” i počinjući da govorimo o “uzornom” nivou, menjamo i sam ključ našeg ukupnog odnosa prema čoveku koga opisujemo. Jezik je opasna i veoma delotvorna stvar. I mi ga koristimo, kako-kad, na našu štetu ili korist. Zavideći uzoru, prizvanijem od nas, čini da podjednako upropaštavamo i objekat naše zavisti i nas same. Ili, nasuprot tome, uzimajući ono pohvalno i istaknuto za svoj plemenit uzor i konkretnu šansu da tako i sami postanemo bolji i autentičniji. Izbor je na nama.

Path with the flowerOstalo je bazična ljudska psihologija: kako ljudi ne vole da se osećaju neprijatno i ne vole da ih boli, to neprijatno osećanje koje možemo imenovati kao osećanje zavisti motiviše ih na akcije koje će smanjiti bol. Pošto je bol nastao tako što je osoba ustanovila činjenicu da je onaj istaknutiji gore, a da je ona – dole, to smanjenje bola se onda zasniva na smanjenju vertikalne razlike.

A to je moguće na različite načine: ili će se osoba koja zavidi potruditi da razvije dati kvalitet i stekne datu vrednost kako bi se približila istaknutome, ili će povući dole istaknutog tako što će želeti da obezvredi njegov uspeh ili poništi njegovu vrednost. Ono prvo je, opet, mnogo teže od drugog. Zato se mnogi odlučuju na lakšu varijantu. A mnogi ne ostaju na nivou želje, već aktivno rade na obezvređivanju, tako da vremenom prevlada okruženje opšteg obezvređenja u vrelu neistaknutih.