Video 
galerija
O Sensei

Hiroshi Tada

55th All Japan Embukai

Boken

Jo

Ukemi